Forskningsprosjekt


Computersimulering av utposinger i hjernens blodårer

Vitenskapelig tittel:
Computer simulation on intracranial aneurysms - comparison of ruptured and unruptured

Prosjektbeskrivelse:
Hjernehinneblødning oppstår idet et aneurysme (utposning på en pulsåre i hjernen) sprekker, og er en meget alvorlig tilstand der død og varig invaliditet er vanlig. Man vet ikke vhor vanlig slike utposninger er, og derfor heller ikke risiko for at de sprekker. Slike aneurysmer oppdages stadig hyppigere tilfeldig før de har sprukket, og forebryggende behandling er da en mulighet, slev om behandlingen i seg selv også innebærer risiko. Ut fra dagens kunnskap kan man ikke forutse risiko for at aneurysmet vil sprekke med særlig nøyaktighet hos den enkelte pasient. Man antar at aneurysmets fasong er viktig, noe som kan analyseres med computer simulerings modeller basert på pasient spesifikk aneurysme-utseende. Hypotesen er at anveldelse av en slik metode kan bidra til bedre vurdering av risiko for fremtidig rupturfare. Vi planlegger å analysere 10 sprukne aneurysmer og 10 aneurysmer som ikke har sprukket med computer simuleringsverktøy for å sammenligne resultater og teste hypotesen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1406 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.01.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jørgen Gjernes Isaksen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord