Generell forskningsbiobank


Biobank for somatiske stamceller

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om tillatelse til å opprette en generell forskningsbiobank. Biobanken vil bestå av somatiske stamceller fra fettvev og benmarg, som skal benyttes i basal og preklinisk forskning innen regenerativ medisin. Det skal innhentes stamceller fra fettvev og benmarg, 50 prøver av hver. Pasienter som avgir fettvev gjør dette i forbindelse med et planlagt kirurgisk inngrep, mens benmarg innhentes fra frivillige givere. Materialet kan blant annet benyttes til å studere cellenes karakteristika, egenskaper, differensieringspotensial og påvirkning av andre celler og vev. Ansvarshavende for biobanken er Dag Josefsen. Oslo universitetssykehus er forskningsansvarlig institusjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/624 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Dag Josefsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Finansieringskilder: Seksjon for Celleterapi, OUS


Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
10.06.2015 REK sør-øst