Forskningsprosjekt


Ernæringsstatus blant unge jenter i barnehjem i Kampala, Uganda

Vitenskapelig tittel:

The Nutrition Situation for Adolescent Girls living in Children’s homes in Kampala DistrictProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke ernæringsstatus blant tenåringsjenter som bor i barnehjem i Kampala, Ugandas hovedstad. Prosjektet er delt inn i tre deler; en kvantitativ del og to kvalitative deler. I den kvantitative delen vil foreldreløse jenter i alderen 11 til 17 år få undersøkt sin ernæringsstatus, matchet mot en kontrollgruppe bestående av jenter i same alder i kostskoler. I de kvalitative delene av studien vil både kunnskap, holdninger og praksis i barnehjemmene undersøkes, samtidig som man har fokus på hvordan menneskerettigheter og Ugandisk lovverk og rettigheter ivaretas. De kvalitative delene av prosjektet vil gjennomføres ved hjelp av fokusgruppeintervjuer, dokumentanalyser og strukturerte intervjuer. Studien er samtykkebasert, er godkjent av etisk komité i Uganda og vil utgjøre til sammen tre mastergrader ved Universitetet i Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/578 Prosjektstart: 02.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Ole Iversen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet I Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og dennes avd. finansierer prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst