Forskningsprosjekt


Oral helse etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Oral health in renal transplant children

Prosjektbeskrivelse:
I tillegg til medikamentinduserte bivirkninger i form av gingival forstørrelse, kan barn som har hatt kronisk nyresvikt utvikle tannutviklingsforstyrrelser. Hovedmålet med studien er å kartlegge oral helse blant barn og unge som har gjennomgått nyretransplantasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1341 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne B Skaare
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst