Forskningsprosjekt


Underernæring hos barn i Nepal og faktorer som forsinker behandling

Vitenskapelig tittel:

Malnutrition and factors delaying arrival for hospital treatment

- A study among children and their parents in Okhaldhunga Hospital in NepalProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en hovedoppgave ved DMF, NTNU, hvor to studenter skal ta for seg underernæring hos barn under ti år ved Okhaldhunga Hospital i Nepal. Det innhentes informert samtykke for å kunne benytte helseopplysninger om disse (ca. 65 barn). Videre vil foresatte bli spurt om sosioøkonomisk bakgrunn samt barnets helse- og vaksinasjonshistorie. I del to av studien skal det ses på faktorer som forsinker oppstart av behandling, da spesielt bruken av lokale sjamaner. Denne bruken fører ofte til at alvorlig underernærte barn ankommer sykehuset for sent. Det vil bli gjort et strategisk utvalg av foresatte til ti barn; disse vil gjennom tolk bli spurt om grunner for å benytte sjaman og hva sjamanens praksis går ut på. Studien er slik ment å identifisere faktorer som forsinker behandling av underernærte barn.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/882 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

We will apply for funding at Lånekassen and NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2013 REK midt
27.11.2015 REK midt