Forskningsprosjekt


Yrkesforståelsens betydning for funksjonsdyktighet i internasjonale operasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er basert på at yrkesforståelsen og profesjonsidentiteten i Forsvaret søkes endret. Prosjektets hensikt er å kartlegge ulike eksisterende forekomster og variasjon av yrkesforståelse i Forsvaret, samt undersøke hvorvidt disse gir ønskede eller uønskede effekter på funksjonsdyktighet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1375 Prosjektstart: 10.08.2009 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rino Bandlitz Johansen
Forskningsansvarlig(e):  Uib / Forsvarets høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: operativ psykologi / sosialpsykologi, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst