Forskningsprosjekt


Kartlegging og kvalitetssikring av Tverrfaglig ryggskole og kurssenter

Vitenskapelig tittel:

Registrering av deltakere ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk og Kurssenter, Nevrologisk avdeling, Molde sjukehusProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en kartlegging av deltakere ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk og Kurssenter (TRK), Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus. Siden oppstart i 1991 har TRK behandlet over 3000 pasienter med langvarige korsryggsmerter. Vi vil kartlegge sykmeldingsdager, grad av smerte og funksjonsbegrensning. Vi benytter spørreskjemaer. Skjemaene fylles ut ved inklusjon, etter 6 og 12 måneder. Innhenting av opplysninger på et seinere tidspunkt kan være aktuelt. Prosjektet er både en intern kvalitetssikring og et grunnleggende datamateriale for senere forskningsformål. Pasientene gir informert, skriftlig samtykke før registrering. Tilbudet ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk og Kurssenter har hittil ikke vært evaluert. Intern kvalitetssikring er en del av grunnlaget for evaluering av behandlingstilbudet ved TRK. Spørreskjemaene er utarbeidet av Norsk Nakke- og Ryggregister, UNN. Vi tar sikte på at våre data med tiden kan inkluderes i det nasjonale registeret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/444 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Helse Møre og Romsdal HF.

Den dominerende utgiftspost er lønnsmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3000

Del av forskningsprogram:

Vi planlegger å knytte oss til Nasjonalt Nakke- og Ryggregister, UNN, Tromsø. 

Dette nasjonale kvalitetsregisteret er under etablering og antas å ha vært til behandling i REK Nord, men vi kjenner ikke tidspunktet for behandling i REK. Vi kjenner imidlertid ikke eksakt status til denne søknaden, men er kjent med at det skal utføres en pilotstudie nå i 2013 der universitetsklinikkene er deltakere.

Vi håper å kunne inkluderes når registeret skal breddes nasjonalt og velger derfor å benytte de registerskjemaene som er utarbeidet ved Nasjonalt Nakke- og Ryggregister. 


Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2013 REK sør-øst