Forskningsprosjekt


Blir benigne ovarialcyster maligne?

Vitenskapelig tittel:

En studie om resultat av rutineoppfølging av godartede ovarailcysterProsjektbeskrivelse:
Benigne ovarialcyster er relativt vanlige. For å ha et standardisert opplegg for håndtering av ovarialcyster, har Norsk Gynekologisk Forening i sin ’Veileder i gynekologi’ fastsatt kriterier for kirurgisk behandling og for oppfølging i opp til to år. Ved kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital har man fulgt rådene fra veilederen fra første utgave ble publisert i 1995. Man ønsker nå å utføre kvalitetskontroll av rutiner for oppfølging av pasientene, samt utfall av rutineundersøkelser gjort på denne pasientgruppen. Dette skal gjøres vha. gjennomgang av pasientjournaler (ca. 100) fra tidsrommet 1991-2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/384 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mette Haase Moen
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt med finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Studien ble ikke publisert
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt
25.04.2018 REK midt