Forskningsprosjekt


Endovaskulær behandling (EVAR) av abdominale aortaaneurismer i Norge etter år 2000.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke resultatene, herunder morbiditet, 30 dagers mortalitet, total dødelighet og levetid, etter endovaskulær behandling (EVAR) av abdominale aortaaneurismer (AAA) i Norge i perioden 2000-2012 for stentgraft som fortsatt er på markedet. Prosjektet tar sikte på å undersøke: -i hvilken grad EVAR metoden benyttes i dag, og om den adskiller seg fra våre naboland som Sverige, Danmark og Storbritannia - i hvilken grad sekundærprosedyrer etter stentgraft fortsatt er et problem og hvilke typer sekundærprosedyrer som utføres. - om det er forskjeller mellom ulike typer stentgraft med hensyn til sekundærprosedyrer (PTA av stenoser og trombolyse av okklusjoner av graftbein, forlengelse av graftbein, innsettelse av proximale cuffer, coiling/onyxbehandling av lumbaler eller a.mesenterica inf . ved endolekkasje), samt graden av konvertering til åpen kirurgi. -i hvilken grad fenestrerte stentgraft er tatt i bruk i Norge og resultatene etter slike prosedyrer. - om det er noen trender i EVAR behandlingen Det søkes om tilgang til opplysninger fra NORKAR: Alder, kjønn, risikofaktorer, indikasjon for operasjon, operasjonsdata som type stentgraft, utskrivningsdiagnoser og komplikasjoner for alle pasienter operert i perioden 2000-2012. De samme opplysninger ønskes også fra register ved OUS Rikshospitalet, som ikke har rapportert til NORKAR i perioden fra ca 2004-2012. Hvis det er teknisk mulig skal data valideres eksternt ved å sammenholde mot Norsk Pasientregister og Folkeregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/179 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Univeristetssykehus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle er ansatt på Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2700

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: doktorgradsprosjekt.PHD
Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2013 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst