Forskningsprosjekt


Registrering av angst og depresjon hos polikliniske pasienter med implanterbar cardioverter/defibrillator (ICD)

Vitenskapelig tittel:

Registrering av angst og depresjon hos polikliniske pasienter med implanterbar cardioverter/defibrillator (ICD)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge av angst- og depresjonssymptomer blant pasienter med implanterbar hjertestarter (ICD). Man ønsker å identifisere de av pasientene som har behov for behandling av angst og depresjon, for tidlig iverksetting av tiltak. Data innsamles fra pasientjournal, klinisk undersøkelse og spørreskjema. Deltakelse innebærer ingen intervensjon utover ordinær klinisk prosedyre. 100 pasienter skal forespørres om deltakelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/263 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Dalen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjonForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt