Forskningsprosjekt


Tredimensjonalt anatomisk arkitektur av tynn og tykktarmsrot-mulig implikasjon i onkologisk kirurgi. Et postmortem mikroanatomisk studie.

Vitenskapelig tittel:

The 3D anatomic architecture of radix mesentery- possible implication in oncological surgery of midgut. A postmortem microanatomy study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å øke kunnskapen omkring detaljer for lymfedrenasje fra tarm. Resultatene av studien vil kunne gi kunnskap som kan få betydning for hvordan kirurgiske inngrep gjennomføres hos pasienter hvor tarm skal fjernes. Prosjektet er relatert til 2011/1046 C Hvor mange lymfe knuter skjuler sentral del av høyre tykktarmskrøset? Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Genève og Universitetet i Beograd. Om bakgrunnen for prosjektet sier prosjektleder: "Det er manglende kunnskap om 3D forholdene mellom vaskulære, lymfatiske og nevrale strukturer og nøyaktig efferent lymphedrainage av tynn og tykktarm i deres krøs. Rot til tynn/tykktarmskrøs representerer et sentralt område for lymfedrenasje og nevrale og vaskulære strukturer. Det er en generell erkjennelse at spredning av cancer fra tynn/tykktarm går gjennom dette området. Dagens anatomiske kunnskaper om roten til tynn/tykktarmskrøs gir begrenset forståelse av 3D forholdet mellom lymfatiske, nevrale og vaskulære strukturer i dette området." For å få denne kunnskapen er det nødvendig å studere menneskelig anatomi gjennom disseksjon av lik da det ikke eksisterer adekvate modeller som kan erstatte menneskelig kropp. Materialet vil være tarm hentet ut ved obduksjon fra fem avdøde ved avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold HF og ved Institutt for patologi, Universitetet i Beograd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/203 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Ahus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmiddler fra egen institusjon.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 5

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2013 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst