Forskningsprosjekt


Retrospektiv studie av primær cellegiftbehandling med bendamustin i kombinasjon med rituximab hos pasienter med indolent lymfom og mantelcellelymfom

Vitenskapelig tittel:

Retrospective study of primary chemotherapy treatment with bendamustine in combination with rituximab in patients with indolent lymphomas and mantle-cell lymphoma.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en retrospektiv gjennomgang av allerede gjennomført kreftbehandling med bendamustin og rituximab for to krefttyper, indolent non-Hodgkin lymfom og mantelcellelymfom. Formålet er å få mer kjennskap til behandlingens effekt og toleranse. Syv pasienter inkluderes fra Norge. Totalt ønskes journaldata fra 100 pasienter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland inkludert. Legemiddelfirmaet Mundipharma AS er ansvarlig for studien i Norge i samarbeid med Helse Førde HF. Deltakelse i prosjektet er samtykkebasert men det søkes om fritak fra samtykkekravet for de som er døde.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2237 Prosjektstart: 11.01.2013 Prosjektslutt: 31.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Damian Szatkowski
Forskningsansvarlig(e):  Helse Førde HF
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helseforetak
Mundipharma AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Mundipharma AS finansierar projektet i Norge.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 7

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK vest
20.06.2013 REK vest
11.09.2014 REK vest