Forskningsprosjekt


Ny medikamentell behandling ved hjerneblødning

Vitenskapelig tittel:

The Norwegian Intracerebral Hemorrhage Trial (NOR-ICH)Prosjektbeskrivelse:
Studiens hensikt er å undersøke om Tranexamsyre (cyklokapron) gitt innen 4 ½ time etter at symptomer på hjerneblødning oppstod, reduserer omfanget av blødningen og derved den lesjonen som følger. Studien er en fase IV legemiddelutprøvning. Det er en intervensjonsstudie med EudraCT-nummer 2012 – 005594-30. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling for hjerneblødning. Målet for denne studien er å se om Cyklokapron hemmer blødningen og reduserer hjerneskaden. Målgruppen er pasienter under 80 og over 18 år som randomiseres til behandling eller ikke behandling med Cyklokapron. De som får medikamentet vil få dette intravenøst i 28 timer. Pasientene i studien vil bli fulgt opp klinisk og røntgenologisk for vurdering av lokalisasjonen av blødningen, omfanget, risiko for reblødning og det derav følgende sykdomsbildet. Vanlig klinisk kontroll gjennomføres etter 3 måneder. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom 13 nevrologiske avdelinger i Norge. Man planlegger å inkludere 500 pasienter i løpet av 4 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2178 EudraCT-nummer: 2012-005594-30 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Bergliot Glad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Haukeland Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et rent akademisk prosjekt uten støtte fra eller tilknytning til den farmasøytiske industri. NOR-ICH er selvfinansiert per idag. Det søkes fortløpende midler blant annet fra HelseVest og Universitetet i Bergen og Forskningsrådet for å skaffe midler til prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 540

Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst