Forskningsprosjekt


Overlevelse ved nyre- og pankreastransplantasjon hos pasienter med diabetes

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at data fra internasjonale register synes å vise at pasientoverlevelsen er bedre ved nyre-pankreastransplantasjon enn ved singel nyre transplantasjon, også når det har vært brukt nyre fra levende giver. Ved OUS har pasienter med levende donor ikke fått tilbud om nyre-pankreas transplantasjon, fordi man har antatt at det var bedre med nyre fra levende giver enn nyre-pancreas transplantat som nødvendigvis kommer fra avdød giver. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det er forskjell på resultatene av behandlingen med de to ulike metodene for transplantasjon. Undersøkelsen skal gjøres på de tre periodene 1983 til 1987, fra 1988 til 1999 og fra 2000 til 2010. I disse periodene var teknikken som ble brukt ved nyre-pancreas-transplantasjon forskjellige. Det antas at det finnes 630 pasienter med diabetes og uremi som er blitt transplantert med nyre og pankreas, singel nyre fra levende giver eller singel nyre fra avdød giver i perioden 1983–2011. Data skal hentes fra Norsk Nefrologiregister. Opplysningen som skal innhentes er: kjønn, alder, dialysetid, iskemitid, HLA mismatch, transplantasjonsår, tid til eventuell død, tid til eventuelt tap av nyre og eller pankreas. Det søkes om ikke å innhente samtykke, med den begrunnelse at data er anonymiserte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2296 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  OUS, Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 630

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Data har nå blitt slettet
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst