Forskningsprosjekt


Effekt av høy dose vitamin D behandling i tillegg til standard behandling med pegylert interferon og ribavirin på varig virologisk respons og grad av leverfibrose hos pasienter med kronisk HCV infeksjon

Vitenskapelig tittel:

Effect of high dose cholecalciferol supplementation on sustained virologic response and grade of fibrosis in naïve chronic hepatitis C patients under the treatment with pegylated Interferon-alpha and Ribavirin: a randomized, placebo-controlled multi-central clinical trial.Prosjektbeskrivelse:
Vitamin D er nylig påvist å inneha en del immunmodulerende effekter og kan muligens virke på bl.a hepatitt C viruset. Kronisk hepatitt C er en alvorlig sykdom med økende prevalens, ubehandlet eller ved mislyket behandling fører denne til lever chirrose og leverkreft. Behadlingen gir ikke kurasjon i mer enn 50-80% av tilfellene, avhegig av genotype. Behandlingen er dessutten meget dyr og har flere alvorlige bivirkninger, slik at behandlingen avbrytes i ca 13 % av behandlinger. Vi har et mål å teste om supplementasjon med høy dose av vitamin D (20 000 IE per uke) i tillegg til den standarte medisinske behandling med pegylert interferon-alpha og Ribavirin, kan øke kurasjonsrate og forbedre leverens fibrose grad. Supplementasjonen skal gis over 24 ukers periode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1354 EudraCT-nummer: 2012-003796-18 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 29.05.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elena Kamycheva
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkes HN postdoc midlerForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Materiale fra biobank:
HCV biobank
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord