Forskningsprosjekt


Effektene av omega-3 fettsyrer ved nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

The effects of n-3 polyunsatturated fatty acids on glomerular filtration rate, proteinuria, fibrosis and inflammation in the kidney transplant and cardiovascular risk markers in kidney transplant recipients: a randomized double blinded placebo controlled intervention study.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en randomisert dobbelblindet intervensjonsstudie som ser på effekten av å tilføre nyretransplanterte pasienter n-3 flerumettede fettsyrer på renale og kardiovaskulære effektparametre. Studiegruppen får tilført daglig 2 g n-3 flerumettede fettsyrer og kontrollgruppen placebo, som her er olivenolje. De renale effektmålene er glomerulær filtrasjonsrate, proteinuri, fibrose og inflammasjon i nyretransplantatet. De kardiovaskulære effektmålene er allment kjente risikofaktorer for senere kardiovaskulære hendelser. Studien vil også undersøke i hvilken grad fettsyrene som tilføres inkorporeres i nyretransplantatet. Det skal inkluderes 132 forskningsdeltakere i Norge. Data omfatter klinisk undersøkelse (blodtrykk, ultralydundersøkelse, EKG, pulsbølgehastighet, isotoprenografi), kostregistrering, blod-, urin- og vevsprøver, i tillegg til spørreskjema. Det vil innhentes opplysninger fra registeret Nyre Base. Det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank, ”Omega-3 fettsyrer og nyretransplantasjon”. Ansvarshavende er Trond Jenssen. Humant biologisk materiale skal overføres til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1419 Prosjektstart: 17.09.2012 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mottar fra Helse Sør Øst 3.000.000 nok til dette og tidligere omtalte parallellprosjekt fordelt på 3 år. Dette dekker utgifter til lønn og sosiale kostander til stipendiat, samt deler av driftsutgifter. Produsent av fiskeoljer Pharma Marine dekker utgifter til studiemedikasjon og placebo, men deltar ellers ikke i studien. Det er også mottatt mindre beløp fra ulike fond til driftsutgifter ifm studien. Det er sendt søknad til Forskningsrådet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 132

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium i medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Materiale fra biobank:
Omega-3 fettsyrer og nyretransplantasjon
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst