Forskningsprosjekt


Biomarkører for inflammatorisk tarmsykdom

Vitenskapelig tittel:

Biomarker for early Inflammatory events and future Clinical outcomes in Inflammatory

bowel disease based on a Systems biological Approach (BICISA)Prosjektbeskrivelse:
Inflammatoriske tarmsykdommer er av ukjent årsak og har store helsemessige konsekvenser.Behandling med medisiner som hemmer TNF-alfa har endret prognosen og revulosjonert behandlingen for disse pasientene.Det er en svært kostbar behandling og det er ingen konsensus når en skal stoppe med behandlingen (årlig pris 450 mill NOK).Prosjektet er en internasjonal multisenter studie med mål å etablere biomarkører som kan brukes som strategiske verktøy for klinikere.TNF-alfa er nylig oppdaget av forskningsgruppen som en biomarkør for langsiktig remisjon etter stopp av anti-TNF behandling.Vi bruker omics teknologi (genomics, proteomics og metabolomics) får å gi en bred kartlegging med fokus påTNF-alfa.Prosjektet vil gi nye data om mekaniser relatert til aeitologi og biomarkører som verktøy for klinikere som vil igjen føre til forventet reduserte kostnader og forebygging av unødvendig behandling med anti-TNF hemmere.Det vil og bidra til en reklassifisering av sykommene med høy klinisk nytteverdi
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1349 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 20.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Gastrofondet UNN

Det er søkt støtte til NFRForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Immunopatogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom
Inflammatorisk tarmsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord
27.11.2014 REK nord
26.05.2016 REK nord
31.05.2018 REK nord