Forskningsprosjekt


Ekkokardiografisk vurdering av fibrose i venstre forkammer hos pasienter med atrieflimmer for å vurdere risiko for hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Assosiasjon mellom atrial fibrose estimert ekkokardiografisk med kalibrert ”integrated backscatter” og gjennomgått hjerneinfarkt/ TIA/ systemisk emboli hos atrieflimmerpasienterProsjektbeskrivelse:
Undersøke om en spesiell ultralydundersøkelsesmetode av hjertet kan bedre individuell risikovurdering for hjerneslag og annen blodproppsykdom (tromboembolisme) hos personer med atrieflimmer. Mer spesifikt undersøke om det er assosiasjon mellom ultralydparameteren cIBS i bakre vegg av venstre forkammer som et estimat for fibrose i venstre forkammer og gjennomgått TIA/ hjerneslag/ systemisk emboli. Sekundært ønsker vi å se på cIBS-verdier i relasjon til kliniske risiko score-skjemaer for tromboembolisme, cIBS relatert til type atrieflimmer (paroxystisk, persisterende, permanent) og forskjellig måter å relatere cIBS og ekkokardiografiske mål for hjertefunksjon til gjennomgått tromboembolisme.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1494 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.07.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helseforetaket Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet planlegges gjennomført innenfor helseforetakets budsjett.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt