Generell forskningsbiobank


Barnefedmeregisterets biobank

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å lagre humant biologisk materiale fra barn og unge med fedme som inngår i et nasjonalt kvalitetsregister (Barnefedmeregisteret). Det dreier seg både om allerede innsamlet materiale (som ble samlet inn i forbindelse med et spesifikt forskningsprosjekt) og prospektiv innsamling. Materialet skal benyttes til fremtidig forskning på fedme blant barn og unge i aldersgruppen 3-18 år. Biobanken planlegges å vare til 2042. For materialet som allerede er samlet inn vil det innhentes samtykke for å kunne inkludere materialet i den generelle forskningsbiobanken. Det dreier seg om serum og DNA fra historiske pasienter på Barnepoliklinikken, Oslo universitetssykehus (ca 600), serum og DNA fra pasienter i Barnefedmeregisteret i Vestfold (ca 250). I tillegg vil serum og DNA samles inn prospektivt fra nye pasienter som er henvist til undersøkelse og behandling for fedme ved barnepoliklinikkene ved OUS og SIV (ca 200 pr år). Etter hvert skal også materiale fra andre sykehus med barneavdelinger inngå. Man antar at man frem til år 2020 vil ha samlet inn 2500 prøver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1397 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2012

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Geir Joner
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Finansieringskilder: Helse Sør-Øst


Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst