Forskningsprosjekt


Smerter etter kneprotesekirurgi

Vitenskapelig tittel:

Smerter og verstefallstenkning hos pasienter operert for primær kneprotese.Prosjektbeskrivelse:
I Norge utføres ca. 4400 primære kneproteseoperasjoner årlig. Smertebehandlingen er prosedyrespesifikk. Denne smertebehandlingen fungerer bra for de fleste, men en betydelig del av kneprotesepasientene har likevel sterke smerter i ukene og månedene etter operasjonen. Internasjonale studier har pekt på sammenhengen mellom verstefallstenking og smerter. Verstefallstenking fører til at pasientene er negative til sine evner til å håndtere smerten. Frykt for smerte kan gjøre at de unngår aktiviteter som forventes smertefulle. Dette kan ha betydning for det kirurgiske resultatet. Målet med prosjektet er å se om det er forskjell i smerte etter kneprotesekirurgi mellom pasienter som preoperativt har tendens til verstefallstenking og de som ikke har det. Datamaterialet hentes fra 50 pasienter som opereres for primær kneprotese. Smerter og verstefallstenkning kartlegges preoperativt, ved utreise, etter 2 og 8 uker. Oppfølging av prosjektet planlegges etter 12 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1698 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kari Hanne Gjeilo
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen ekstern finansiering av prosjektet. Masterstudenten har avtale om fri i 20 uker til å jobbe med masterprosjektet fra Klinikk for anestesi og akuttmedisin. Kontaktutvalget mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet vil søkes om fullføringsstipend for master.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Smerter etter kneprotesekirurgi
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2012 REK midt
15.02.2013 REK midt
15.02.2013 REK midt
10.02.2017 REK midt