Forskningsprosjekt


Langtidseffekt etter bruk av pumps (høyhæla sko) hos kvinner.

Vitenskapelig tittel:

The long time effect of wearing high heeled shoes.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt bruk av høyhælte sko over lengre tid kan føre til økte fotplager i form av feilstillinger og smerter. 200 kvinnelige deltakere i alderen 40-66 år skal rekrutteres til den største delen av prosjektet. Halvparten skal ha brukt høye hæler på jobb mer enn 30 timer i uken i en 5 årsperiode, den andre skal i liten utstrekning ha brukt høye hæler på jobb. Deltakerne skal undersøkes klinisk etter et etablert skjema, røntgenundersøkes og intervjues. I en understudie skal 25 i hver av disse gruppene også testes i et ganglaboratorium. Gangmønsteret til 25 friske unge som rekrutteres fra NTNU skal også undersøkes i en delstudie. Samtykkebasert undersøkelse. Rekruttering via annonser, skobutikker og sosiale medier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1185 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Grethe Elisabeth Borchgrevink
Forskningsansvarlig(e):  Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Trøndelag Ortopediske Verksted ga tilsagn om midler 30.05.2012. Avtalen er ikke underskrevet enda og vil bli ettersendt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2012 REK sør-øst
15.08.2012 REK sør-øst