Forskningsprosjekt


Omega-3 fettsyrer til eldre pasienter med hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI)Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke om tilskudd av omega-3 fettsyrer i kapselform, 1,8 g/dag, reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter med hjerteinfarkt i løpet av en 2-års periode, sammenliknet med placebo i en randomisert dobbelt blindet studie. Studier har vist at tilskudd av omega-3 fettsyrer kan redusere dødelighet og sykelighet hos individer med ulike hjerte-karsykdommer, men lite dokumentasjon foreligger hos eldre med gjennomgått akutt hjerteinfarkt. Hensikten med studien er derfor å undersøke om daglig tilskudd av omega-3 fettsyrer reduserer sykelighet og dødelighet hos eldre pasienter som har gjennomgått et akutt hjerteinfarkt. Studien er en randomisert, dobbelt blindet studie som sammenligner tilskudd av 1.8 g omega-3 fettsyrer/dag og tilsvarende mengde maisolje som placebo, på sykelighet og dødelighet i en 2-årsperiode etter infarktet. Studien er samtykkebasert, og det skal inkluderes 1400 deltagere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1422 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingebjørg Seljeflot
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Senter for klinisk hjerteforskning, Oslo universitetssykehus, Ulevål.

I tillegg søkes eksterne midler til stipendiatlønninger og driftsutgifter fra Helse-og rehabilitering, Nasjonalforeningen for folkehelse, Hjertekarrådet og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1400
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
OMEMI
Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst
13.03.2013 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst