Forskningsprosjekt


En tverrsnitts, epidemiologisk, ikke-intervensjonsstudie i mange land, for å undersøke sykdomsegenskaper, omsorgsbarrierer og livskvalitet hos kvinner som lever med HIV. (ELLA-studien)

Vitenskapelig tittel:

Epidemiological Ptotocol- ANV-12-003

A cross-sectional, multi-country, non-interventional epidemiological study to investigate the population and disease characteristics, barriers to care and quality of life for women living with HIVProsjektbeskrivelse:
Studien er del av en internasjonal multisenterstudie og vil gjennomføres i ca 30 land i Europa, Canada, Latin-Amerika og Sør-Afrika. Tidligere studier antyder at det å leve i ressursfattige områder, avsidesliggende områder, være innvandrer, deprimert, ha lav økonomisk status og utdanningsnivå kan være forbundet med barrierer for å motta omsorg og behandling for HIV-positive kvinner. Denne samtykkebaserte studien er en epidemiologisk studie som har til hensikt å bedre forståelsen av den daglige livssituasjonen, helsetilstanden, mulighetene for HIV-behandling samt mulige barrierer for helseomsorg for voksne HIV-positive kvinner. Forskerne vil se på forskjeller mellom ulike geografiske og sosioøkonomiske områder. Deltakerne vil bli forespurt om å fylle ut spørreskjema. I tillegg vil opplysninger fra pasientjournaler bli benyttet. 20 deltakere i Norge vil bli inkludert, ca 1700 totalt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1079 Prosjektstart: 20.09.2012 Prosjektslutt: 20.09.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Randi Ofstad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Abbott Norge as finansierer prosjektet i Norge.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
08.01.2015 REK vest