Forskningsprosjekt


Å leve med genfeil som gir økt risiko for kreftsykdom. Norske kvinner og menns erfaringer etter å ha fått påvist genfeil i BRCA1 og BRCA2.

Vitenskapelig tittel:

NProsjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at det er påvist sammenheng mellom genfeil i BRCA1 og brystkreft og eggstokkreft hos kvinner, og mellom BRCA2 og brystkreft og prostatakreft hos menn. Noen mennesker får vite at de har disse genfeilene og formålet med studien er å undersøke hvordan de opplever å ha en kjent sykdomsrisiko, hvordan de eventuelt reagere på risikoreduserende kirurgi, og hvilke behov de har for oppfølging. Et annet formål med studien er å undersøke om kursene som gis i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret for kvinner med påvist BRCA1/2-mutasjon bidrar til økt mestring av egen livssituasjon og generell mestringsfølelse for deltagerne. Prosjektet består av tre delstudier: Studie 1a skal evaluere virkningen av LMS-kursene. 200 kvinner som deltar på disse kursene skal svare på spørreskjemaer om psykisk belastning og mestring. Kvinnene skal svare på skjemaene to uker før kursstart, to uker etter kurset og ett år etter kurset. Studie 1b skal undersøke kvinnelige BRCA1/2-mutasjonsbæreres opplevelse av å leve med risiko for kreftutvikling. Det skal gjøres fokusgruppeintervjuer av 10-15 kvinner som deltar på LMS-kursene. Intervjuene gjøres før og etter kurset. Studie 2 skal undersøke mannlige BRCA1/2-mutasjonsbæreres opplevelser av å leve med genfeil. Det skal gjøres individuelle kvalitative intervjuer av 10-15 forskningsdeltagere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1674 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Strømsvik
Forskningsansvarlig(e):  Universitessykehuset i Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delstudie 1A er finansiert fra Haukeland Universitetssykehus. Det søkes midler fra Helse-Nord til finansiering til resten av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst