Generell forskningsbiobank


Forskningbiobank for maligne lymfomer

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om godkjenning av en generell forskningsbiobank for maligne lymfomer. Formålet er å få organisert oppbevaring av tidligere innsamlet humant biologisk materiale fra diagnostikk og spesifikke forskningsbiobanker samt nytt humant biologisk materiale fra utredning/behandling ved Kreftavdelingen, i en generell forskningsbiobank til bruk for kreftforskning. Biobanken vil innholde: ferskfrosset tumor (lymfom): 50-100 prøver pr. år. Cellesuspensjoner/vitalfrosset på DMSO: totalt ca 100 prøver. Serumprøver: fra ca år 2002 og nedfrosset DNA/fullblod: fra ca år 2002. Urin og andre kroppsvæsker. Humant biologisk materiale vil være fra pasienter innlagt ved Kreftavdelingen med lymfomdiagnose, Oslo universitetssykehus HF. Innsamling av det humant biologiske materialet i en generell forskningsbiobank skal bygge på et bredt samtykke fra pasientene. Pasienter som allerede har vært til behandling vil få tilsendt et oppdatert informasjonsskriv og samtykkeerklæring med anmodning om å kunne benytte tidligere avgitt overskuddsmateriale til kreftforskning. Det søkes om godkjenning for fritak fra samtykkekravet for de pasienter som er døde og hvor det eksisterer overskuddsvev fra diagnostikk i forbindelse lymfekreftdiagnose. Materialet vil bli behandlet avidentifisert i forskningsbiobanken. Materialet vil kunne bli overført til samarbeidspartnere i land innenfor og utenfor EØS. Det foreslås opprettet en styringsgruppe til biobanken som har som mandat å ha oversikt og fordele tilgang til materialet lagret i denne etter søknad.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1143 Startdato for innsamling av materiale: 31.05.2012

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Harald Holte
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst