Forskningsprosjekt


Depresjon og ernæring blant gravide kvinner av pakistansk opprinnelse

Vitenskapelig tittel:

Depresssion and Nutrition among Pregnant Women of Pakistani origin in OsloProsjektbeskrivelse:
Depresjon er den mest vanlige folkesykdom utifra WHOs oversikt over global sykdomsbyrde (DALYs). Langvarig depresjon har vist seg å øke risiko for diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft. Det eksisterer en del viten rundt postnatal depresjon, mens depresjon under graviditet er lite forsket på. Man vet at hormonelle forandringer under graviditet, samt depresjon i tillegg, vil ha stor betydning for endringer i neuroendokrine hormoner, som vil øke risikoen for svangerskapsdiabetes og å utvikle diabetes senere. Formålet med studien er å belyse forekomsten av depresjon under graviditet og dens assosiasjon med mangel på næringsstoffer, hos en gruppe kvinner med pakistansk bakgrunn i Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/799 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 31.10.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nina Vøllestad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hovedfinansiert av EUs FP7-Health, delfinansiert av Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community Health, Nivå: master og phd
Del av forskningsprogram:

EU-prosjekt: 7th Framework Programme: Genetic and environmental factors in obesity and/or diabetes in specific populations.

Prosjektnavn: Genomic and lifestyle predictors of foetal outcome relevant to diabetes and obesity and their relevance to prevention strategies in South Asian peoples (GIFTS).


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttrapport
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
17.09.2013 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst