Forskningsprosjekt


Effekt av Agaricus blazei Murill soppekstrakt ved stigende PSA etter radikal prostatektomi og ved kastrasjonsresistent prostatakreft

Vitenskapelig tittel:

Agaricus blazei Murill mushroom used for biochemical failure after radical treatment for prostate cancer and for castration resistant prostate cancer prior to salvage chemotherapy and concomitant to salvage chemotherapy: A pilot studyProsjektbeskrivelse:
Etter radikal prostatektomi blir pasientene rutinemessig fulgt opp med målinger av PSA i serum. Tilleggsbehandling vurderes ved stigning av PSA-verdiene, enten strålebehandling eller hormonbehandling (anti-androgen eller kastrasjonsbehandling). Manglende effekt av hormonbehandling (kastrasjonsresistent prostatakreft, CRPC) ses som regel hos pasienter med skjelettmetastaser, og da kan cellegiftbehandling være aktuelt. Dette aktuelle pilotprosjektet planlegges utført på 40 deltakere og består i å måle effekten av tilførsel av kommersielt tilgjengelig soppekstrakt (AbM) på stigende PSA hos prostatektomerte pasienter (n=20) og på plagene hos dem med CRPC (n=20). Alle i CRPC-gruppen vil få AbM i ventetiden for kjemoterapi, og 10 av dem vil fortsette med AbM mens de får kjemoterapi. AbM har i følge prosjektleder anti-infeksiøse og anti-tumor effekter. Studier har vist at pasienter som har fått AbM hadde mindre plager av cellegift enn de som ikke fikk dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/810 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra Helse Sør-Øst, Kreftforeningen og Helse og rehabiliteringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2012 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst