Forskningsprosjekt


Alvorlige sinnslidelser: fenotyper og genetiske varianter

Vitenskapelig tittel:

Phenotypes of serious mental illnesses - association with genetic variantsProsjektbeskrivelse:
De eksisterende diagnostiske grupper av psykoselidelser, schizofreni, schizoaffektiv lidelse, bipolar lidelse, og psykotisk depresjon, er svært ufullkomne fenotyper, og har vist seg vanskelige å korrelere til genotyper. Prosjektet tar sikte på å finne nye grupperinger av symptomer, dvs. nye fenotyper, som kan kobles til genetiske varianter på en mer konsistent måte, og derved bringe kunnskapsfeltet nærmere til årsakene til psykoselidelser. Pasienter ved Allmennpsykiatrisk klinikk UNN og ved Nordlandssykehuset i Bodø, som behøver utredning for psykoselidelser, intervjues med 2 diagnostiske intervju, SCID, som er internasjonal ”gullstandard”, og DIP, som er et nytt intervju i norsk oversettelse. Det tas blodprøver for DNA-analyse, disse skal inngå i eksisterende biobank for TOP-prosjektet, et nasjonalt multisenter- prosjekt på alvorlige psykoselidelser. Pasienten skal også testes med flere nevropsykologiske tester, som også har vist seg relevante for undergrupper av psykoselidelser
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1622 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Vidje Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord og Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: medisin, psykologi
Del av forskningsprogram:

Tematisk område psykotiske lidelser ved Oslo Universitetssykehus, prosjektleder Ole A. Andreassen

 

 


Materiale fra biobank:
TOP
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord