Forskningsprosjekt


PROREGAL Studien - endoskopisk oppfølging av premaligne lesjoner i magesekken

Vitenskapelig tittel:

The PROgression and REgression og precancerous GAstric Lesions - A prospective cohort study: The PROREGAL studyProsjektbeskrivelse:
PROREGAL er en prospektiv internasjonal multisenterstudie med formål om å bedre kartleggingen av malignitetspotensial, samt positive og negative prediktorer for malignitetsutvikling og progresjonshastighet av premaligne forandringer i magesekkslimhinne. 225 pasienter er hittil inkludert, og man ønsker å rekruttere 50 pasienter i Norge. Studien skal inkludere pasienter som tidligere har fått påvist atrofisk gastritt, intestinal metaplasi eller dysplasi vha. gastroskopi og histologiske undersøkelser av biopsier fra magesekkslimhinnen. Data skal hentes fra pasientjournaler og Biopsiregisteret ved Patologisk avdeling ved Ålesund sykehus. Det skal opprettes ny spesifikk biobank. Biologisk materiale skal sendes til Nederland for analyser, men koblingsnøkkelen oppbevares i Norge. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/847 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 01.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingrid Prytz Berset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Erasmus MC University Hospital, Rotterdam, Nederland
Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om forskningsmidler for gjennomføring av den lokale del av studien fra Helse Møre og Romsdal, ved forskingsutvalget. Den internasjonale/nederlandske delen av studien finansieres fra Dutch Colorectal Cancer Group og forskningsmidlert fra Erasmus MCForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Materiale fra biobank:
PROREGAL
Erasmus MC Tissue Bank, Epartment of Pathology, Erasmus MC, Rotterdam. PS: Denne nederlandske biobanken er ikke registrert det norske biobankregisteret.
Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
24.08.2012 REK midt