Generell forskningsbiobank


Tarmsykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Formålet til forskningsgruppene som arbeider med tarmsykdommer ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet er å; 1)kartlegge arvelige og miljømessige faktorer og forhold ved kroppens immunsystem som kan bidra til at tarmsykdommer oppstår og som kan være av betydning for forløpet av sykdommene og assosierte tilstander, og 2)forbedre diagnostikk og behandling av tarmsykdommer. Til slike studier vil vi ha behov for å bygge opp en biobank bestående av flere typer biologisk materiale. Totalt tre ulike forskningsgrupper vil i første omgang søke REK om prosjektgodkjenning for bruk av materialet i biobanken. Disse arbeider med dels ulike aspekter ved tarmsykdommmer og det er således ikke naturlig å søke om en prosjektbiobank. Det kan også finnes andre miljøer ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet eller samarbeidende institusjoner som vil ha nytte av materialet i sin forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/341 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Knut E. A. Lundin
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Norsk senter for primær skleroserende cholangitt


Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst