Forskningsprosjekt


Validering av en metode for å måle pasienterfaringer med sykehus

Vitenskapelig tittel:

Videreutvikling og validering av en metode for å måle voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus i NorgeProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å videreutvikle og validere en metode for å måle og sammenligne voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på norske sykehus, for å underbygge bruken av resultatene i kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring og i samfunnet for øvrig. For å oppnå dette har prosjektgruppen følgende mål: • Å validere det reviderte spørreskjemaet om brukererfaringer med sykehus, inkludert spørsmålene om pasientopplevd pasientsikkerhet; • Å videreutvikle og teste datainnsamlingsmetoden for å samle inn pasienters erfaringer med sykehusene; • Å teste hensiktsmessigheten av å benytte data fra undersøkelsene som nasjonale styrings- og kvalitetsindikatorer; • Å undersøke om det skjer endringer over tid i pasientenes erfaringer med sykehusene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/347 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Andresen Bjertnæs
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KunnskapssenteretForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 56000

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst