Forskningsprosjekt


HRV som mekanisme for å forklare EMDR-behandling

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med prosjektet er å undersøke om prosesser som blir indeksert av hjerteratevariabilitet (HRV) kan bidra til å forklare virkningsmekanismer for blokkering av rekonsolidering av traumatiske minner. Etter protokoll fra psykoterapi metoden «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (EMDR) vil prosjektet spesifikt undersøke hvordan viljestyrte øyebevegelser påvirker psykofysiologiske korrelater målt med HRV. Målsettingen er å etablere sammenhenger mellom autonome mekanismer for okulomotoriske- og kardiovaskulære systemer. Disse sammenhengene er ikke vist til i tidligere studier, og vil kunne bidra til forståelse av virkningsmekanismene i EMDR. Datainnsamling vil foregå gjennom en randomisert kontrollert studie gjennomført på et normalutvalg. Prosjektdeltagerne vil screenes for angstsymptomer ved hjelp av spørreskjemaene The hospital anxiety and depression scale (HADS) og The impact of event scale – revised (IES-R). Resultatene fra spørreskjema vil knyttes til resultatene fra psykofysiologiske målinger. Ingen av disse vil knyttes til personlige opplysninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/349 Prosjektstart: 11.06.2012 Prosjektslutt: 11.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ådne Thomassen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for samfunnspsykologi
Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i sin helhet av Det psykologiske Fakultet, UiB.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst