Forskningsprosjekt


Antistoff mot toxoplasma hos gravide kvinner i Norge

Vitenskapelig tittel:

Seroprevalens mot toxoplasma hos gravide kvinner i Norge.Prosjektbeskrivelse:
Det er viktig å skaffe til veie kunnskap om den gravides immunitet mot infeksjoner som kan forårsake alvorlig sykdom hos fosteret som for eksempel toxoplasmose. Fostre har umodent immunsystem, men beskyttes av IgG antistoffer fra mor som overføres gjennom placenta. Det ønskes i denne studien å kartlegge hvordan immuniteten er, målt ved toxoplasma IgG antistoffer i maternelt serum, i ulike aldersgrupper av gravide i to ulike helseregioner i Norge. Toxoplasma gondii er en parasitt som smitter ved inntak av kontaminert mat som inneholder parasitten, eller via hånd til munn etter kontakt med smitteførende katter. En gravid kvinne med primærinfeksjon kan overføre smitten til fosteret med risiko for alvorlig hjerneskade og sansedefekter. Det er ikke kjent hva prevalensen av toxoplasmose er i Norge i dag og dagens råd til gravide er basert på ca20 år gamle prevalenstall. Det trengs derfor oppdaterte prevalenstall for å oppdatere våre råd til gravide kvinner i dag med hensyn til smitteforebygging.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/203 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Pål A. Jenum
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Immunitetsbiobank for smitteverndivisjonen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (2009/1322a)
Behandlet i REK
DatoREK
08.02.2012 REK sør-øst