Forskningsprosjekt


Antistoff mot flått (Borrelia) hos blodgivere i Nord-Norge og Vestfold

Vitenskapelig tittel:

Serum Borrelia IgG antibodies in blood donors in North Norway and Vestfold county.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ”Flått i Nord” startet i 2009 og har som mål å kartlegge utbredelsen av skogflåtten Ixodes ricinus i Nord-Norge, og samtidig undersøke forekomst av bakterier i flåtten som er sykdomsfremkallende for mennesker (Borrelia) og for dyr (Anaplasma). Ved å samle inn flått som har sugd blod fra hund og katt har vi med genteknologiske analyser (PCR) påvist begge bakteriene i flått fra Nord-Norge. I 2009 ble det gjort en tilsvarende innsamling av flått i Telemark for å sammenlikne forholdene i nord med et sørnorsk fylke med en ”kjent” flåttdemografi. - Delprosjektet med blodgivere skal se i hvor stor grad befolkningen i Nord-Norge er blitt infisert med Borrelia-bakterien, noe som vises ved å måle Borrelia IgG-antistoffer i serum. Et spørreskjema vil be om opplysninger om hvor det er sannsynlig at de Borrelia IgG-positive personene er blitt smittet. Det vil bli gjort lik blodgiverscreening med utdeling av spørreskjema ved blodbankene i Tromsø, Bodø og Tønsberg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2575 Prosjektstart: 05.02.2012 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dag Hvidsten
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De respektive sykehus betaler for analyseringene (analyse-kits, bioingeniørarbeid,annet utstyr), for andre ekstrautgifter og tidsbruken på blodbankene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Blodgiverscreening Borrelia IgG
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK nord
24.05.2012 REK nord
24.05.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
03.04.2014 REK nord
15.10.2015 REK nord