Forskningsprosjekt


Adjuvant endokrin behandling ved brystkreft - bivirkninger og adherence

Prosjektbeskrivelse:
I Norge rammes rundt 2800 kvinner årlig av brystkreft. Behandlingen omfatter operasjon, strålebehandling og adjuvant systemisk behandling. I østrogen receptor positive svulster er tamoxifen stadig et sentralt medikament i den 5 år lange endokrine behandligsperioden. Imidlertid indikerer studier fra utlandet at 50 % av pas. slutter med tamoxifen før det er gått 5 år når de ikke er med i studier. Mange stopper allerede det første året. Tilsvarende studier i Norge mangler, men klinisk inntrykk er at redusert livskvalitet pga bivirkninger av antiøstrogen behandling er undervurdert. Å finne pas. med risiko for å slutte med tamoxifen vil kunne øke compliance og derved også sykdomsspesifikk overlevelse. Livskvalitet og endokrin compliance ved 1,2,3 og 5 år etter brystkreftoperasjon vil bli undersøkt i et translational studiekonsept hvor molekylfarmakologiske analyser på hormonlaboratoriet (HUS)skal kobles opp til livskvalitet/bivirkninger som måles med standardiserte intervju/spørreskjem
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2161 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.01.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Søiland
Forskningsansvarlig(e):  Haukeland Universitetssykehus
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Der er søkt 3 årig PhD stipend i Helse Vest i år (2011) Svar foreligger 15. november.

Det er også søkt om ettårig forskningstipend fra Haukeland Universitetssjukehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dr grads prosjekt, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Prospectiv Breast Cancer Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK nord
21.06.2012 REK nord
21.03.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
03.04.2014 REK nord
03.04.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
04.02.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
08.03.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord