Forskningsprosjekt


Alternative algoritmer i nyfødtresuscitering: Kvalitet på hjerte- og lungeredning

Vitenskapelig tittel:

Alternative Approaches to Resuscitation of Infants at Birth: Mechanical and Practical Aspects (A Manikin Study)Prosjektbeskrivelse:
Dagens anbefaling for kompresjon versus ventilasjon (K:V) ratioen i internasjonale retningslinjer er 3:1. Denne anbefalingen er "consensus opinion", basert den nyfødtes unike fysiologi og forutsetningen om at nyfødte med behov for hjerte- og lungeredning (HLR) ved fødselen er asfyktiske. Den optimale K:V ratioen og raten for å oppnå best mulig cerebral og koronar perfusjon under HLR hos nyfødte er fortsatt ukjent. Resultater fra dyreforsøk på nyfødt gris indikerer at ideell ratio kan være høyere enn dagens 3:1. Formålet med prosjektet er å se på kvaliteten av HLR ved å benytte en modifisert Lærdal-dukke. Kvalitet på HLR vil måles i kvalitet på kompresjoner og ventilasjoner samt trettbarhet. Hensikten er å gi mer vitenskapelig grunnlag for dagens retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte. Det skal inkluderes 50 deltakere som er ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus. Data omfatter spørreskjema, observasjon, trettbarhetsfaktorer (hjertefrekvens og respirasjonsrate) og objektive variabler, f.eks. dybde på komprimering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2187 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Nakstad
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiaten (AM Boldingh) er ansatt i 100% forskerstillen ved barne- og ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus. Hun har kontrakt til og med 31122011 med mulighet for forlengelse frem til sommeren 2012. Strategisk forskningsmidler ved Ahus vil bli søkt i april og Helse SørØst vil bli søkt i september 2012. Det søkes etterhvert om opptak til doktorgradsprogrammet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Søker om opptak snarlig
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst