Forskningsprosjekt


Studie med ABT-110/placebo hos pasienter med smerter i korsryggen

Vitenskapelig tittel:

A multicenter, randomized, double-blind, placebo-and active-controlled study comparing the safety and analgesic efficacy of ABT-110 to placebo in subjects with chronic low back pain.

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å se på sikkerhet og effekt av legemiddelet ABT-110 sammenlignet med placebo hos pasienter med kroniske smerter i korsryggen. Naproxen skal benyttes som positiv kontroll. Det skal samles inn biologisk materiale som vil bli oppbevart i den generelle biobanken Abbott Norge AS. Det skal inkluderes totalt 40 deltakere i Norge. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2201 EudraCT-nummer: 2011-002143-95 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Abbott Norge
Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Abbott GmbH and Co. KG finansierer prosjektet. Økonomiske avtaler er ikke klare enda og vil bli ettersendt så snart de foreligger.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Sluttmelding/publikasjon: Studien er stoppet prematurt på grunn av forretningsmessige hensyn fra sponsors side
Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for Abbott Norge AS
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst