Forskningsprosjekt


Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting

Vitenskapelig tittel:

Lung function, bronchial responsiveness and airway inflammation in elite cross country and biathlon skiers during a training camp at altitudeProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke lungefunksjon og luftveisinflammasjon ved måling av ekspirert nitrogenoksid hos landslagsutøvere i langrenn og skiskyting under et høydetreningsopphold, samt inndirekte studere parasympatisk aktivitet ved å måle respons på inhalasjon av to astmamedisiner med ulike virkningsmekanismer. Datainnsamlingen baserer seg på klinisk undersøkelse for måling av blant annet lungefunksjon. Det skal inkluderes totalt 25 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2229 Prosjektstart: 13.01.2012 Prosjektslutt: 03.02.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trine Stensrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjketet finansieres av Norges idrettshøgskole og Norges skiforbund /Olympiatoppen som ledd i deres sportslige opplegg for de aktuelle landslagene.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK