Forskningsprosjekt


Forekomst av kronisk hepatitt C hos pasienter som står på langtidsbehandling med Metadon eller Subutex, tilleggssykdommer og langtidskomplikasjoner. En regional studie i Helseregion Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

Occurrence of chronic hepatitis C virus infection, co-morbidity and long-term complications in patients receiving methadone or buprenorphine maintenance treatment. A regional study in Northern Norway.

 Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil vi kartlegge forekomsten av kronisk hepatitt C virus infeksjon hos pasienter som står på vedlikeholds behandling med Metadon eller buprenorphine (Subutex). Vi vil også kartlegge langtidskomplikasjonene ved denne behandlingen, både medisinske og psykiske følgetilstander. Metadon eller Subutex- behandling av rusavhengighet er en ”ung” behandling i Nord-Norge (fra 1999), og vi vet svært lite om langtidskonsekvensene av denne behandlingen. Nasjonale og internasjonale studier har vist at hepatitt C smittes i ca 70 % via stoffmisbruk. Hepatitt C er en sykdom med svært få kliniske symptomer i mange år etter smitte, men likevel kan det pågå en lavgradig betennelse i levervevet. Internasjonale studier har vist at kronisk hepatitt C infeksjon medfører høy forekomst av alvorlig skade av levervevet (cirrhose) som etter mange år kan føre til leversvikt og behov for levertransplantasjon. Vi vet ikke om langtidsbehandling med Metadon eller Subutex forandrer noe på dette forløpet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2024 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 03.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Øiesvold
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien søkes finansiert fra Helse-Nord ForskningsfondForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 420

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Forekomst av kronisk hepatitt C hos pasienter som står på langtidsbehandling med Metadon eller Subutex, tilleggssykdommer og langtidskomplikasjoner. En regional studie i Helseregion Nord-Norge
Materiale fra biobank:
HepC biobank
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
22.03.2012 REK nord
20.06.2013 REK nord
18.08.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord