Forskningsprosjekt


Omega-3 fettsyrer og nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Effektene av n-3 flerumettede fettsyrer ved nyretransplantasjon.Prosjektbeskrivelse:
Effekten av n-3 flerumettede fettsyrer (n-3 PUFA) ved nyretransplantasjon. Det vil bli utført to studier i prosjektet. 1) En randomisert dobbelt blindet placebokontrollert intervensjonsstudie av 132 norske nyretransplanterte. Den vil både studere effekten av n-3 PUFA tilskudd på renale effektparametre som glomerulær filtrasjonsrate, proteinuri, fibrose og betennelse i nyretransplantatet og effekten av n-3 PUFA tilskudd på kjente risikomarkører for kardiovaskulær sykdom. 2) Den andre studien er en prospektiv oppfølgingsstudie av ca 1500 norske nyretransplanterte. Den utføres retrospektivt da studiepopulasjonen allerede er samlet og fulgt i flere år. Vi skal hos disse nyretransplanterte måle nivåer av n-3 PUFA i fosfolipider i serum, hentet fra blodprøver lagret i en biobank. Vi vil se hvordan nivå av n-3 PUFA relaterer seg til antallet betydningsfulle kardiovaskulære hendelser, død og tap av nyretransplantat ila de første 5 år etter nyretransplantasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1981 Prosjektstart: 27.08.2012 Prosjektslutt: 27.08.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om finansiering fra Helse Rehabilitering og fra Helse Sør Øst. Det er også søkt om at produsent av studiemedikament dekker denne utgift, men ingen annen finanisering i studien. Det vil også sendes søkand til Forskningsrådet og kanskje andre eksterne kilder, herunder også utenlands.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 132

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium i medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Materiale fra biobank:
Nyrefysiologisk laboratorium
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst