Generell forskningsbiobank


Fibroblaster og induserte pluripotente stamceller.

Prosjektbeskrivelse:
Denne biobanken er knyttet til prosjektet: "Modeling of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) using induced pluripotent stem cells (iPSCs)". Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. 14% av uventede dødsfall i forbindelse med fysisk aktivitet kan skyldes katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) . Dette er en relativt nyoppdaget tilstand, og årsaken er mutasjoner i et gen som koder for en ionekanal. Hjerteceller er vanskelige å forske på i laboratoriet, fordi de har så kort levetid i kultur. Ny forskning viser imidlertid at hjerteceller kan lages fra hudceller, kun ved å tilføre fire nye gener. De tilførte genene skrur klokken tilbake i hudcellene, slik at de blir stamceller igjen. Stamceller kan bli til alle kroppens celletyper, og kan manipuleres til å bli hjerteceller. Formålet med prosjektet er å ta hudceller fra pasienter med CPVT og omprogrammere dem til hjerteceller. På denne måten kan man studere de molekylære mekanismene som ligger til grunn for sykdommen, og man kan bruke modellsystemet for å utvikle nye medisiner som potensielt kan behandle tilstanden. Biobanken vil inneholde cellelinjer fra disse pasientene og kontrollpersoner, samt medfølgende journalopplysninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1909 Startdato for innsamling av materiale: 01.12.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Elisabeth Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Finansieringskilder: Helseforetaket, Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd.


Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst