Forskningsprosjekt


Kreftrisiko blant landbruksarbeidere

Vitenskapelig tittel:

The Janus Agricultural Cohort - participation in an international consortiumProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere kreftrisiko blant landbrukere. I dette prosjektet skal man koble sammen ulike datakilder for å identifisere antall Janusgivere som har vært landbruksarbeidere, og beskrive antall av ulike kreftformer fordelt på kjønn, tidspunkt for blodtapping, bosted. Det skal inkluderes totalt 40000 deltakere i studien. Alle som inngår i Janusbanken har avgitt informert samtykke til at deres prøve kan brukes i kreftforskningsprosjekter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1580 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Langseth
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler i KreftforeningenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40000

Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst