Forskningsprosjekt


Pasienterfaringer i alderspsykiatrisk avdeling - Utprøving av et intervjuskjema

Vitenskapelig tittel:
Pasienterfaringer i alderspsykiatrisk avdeling. Utprøving av et intervjuskjema

Prosjektbeskrivelse:
Ved Ahus alderspsykiatrisk avdeling har det gjennom to år vært arbeidet systematisk med utvikling av en intervjuguide om alderspsykiatriske pasienterfaringer. I denne studien ønsker man å prøve ut dette intervjuskjemaet. Deltakere som skal inkluderes er pasienter i alderspsykiatrisk avdeling som har vært innlagt i minst syv dager, og som fungerer godt nok kognitivt til å ha samtykkekompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/961 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst