Forskningsprosjekt


Kaliumtilskudd ved hjerteflimmer

Vitenskapelig tittel:

Kaliuminfusjon for konvertering av atrieflimmer/-flutter.Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektets formål er å finne ut om en stigning i kaliumkonsentrasjonen i blodet vil føre til raskere omslag til normal hjerterytme når man har fått hjerteflimmer og dermed raskere symptomlindring og utskrivelse. Intravenøs tilskudd av kalium skal utføres på pasienter med paroxysmal atrieflimmer/-flutter (av inn til 48 timers varighet). En kontrollgruppe skal få glukoseinfusjon. 220 pasienter rekrutteres fortløpende etter som de blir innlagt for sykdommen på Diakonhjemmets sykehus. Pasientene randomiseres singel blindt til enten intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Deltakelse i studien er basert på informert samtykke. Prosjektet søker om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/562 EudraCT-nummer: 2011-005525-48 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 02.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erik Øie
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusets forskningsmidler.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 220

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: 1
Materiale fra biobank:
Kaliuminfusjon ved atrieflimmer/-flutter
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2012 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst