Forskningsprosjekt


Smertelindring etter hjertekirurgi

Vitenskapelig tittel:

A randomized controlled trial to evaluate the effect of an intervention to enhance patients' pain management after discharge from cardiac surgeryProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en randomisert kontrollert studie av virkningen av en informasjonsbrosjyre som underviser hjerteopererte pasienter om hvordan de kan håndtere smerte på egenhånd etter utskriving fra sykehus. Det skal rekrutteres 416 deltakere, hvorav halvparten vil motta informasjonsbrosjyren. Alle rekrutterbare pasienter vil få tilsendt informasjon om studien med forespørsel om deltakelse og informert samtykke samtidig med brev om innleggelse til operasjon. Virkningen av informasjonsbrosjyren skal måles ved hjelp av spørreskjemaer, som alle deltagerne vil svare på både under sykehusoppholdet og etter utskriving. Disse skjemaene inneholder spørsmål om smertefølsomhet, holdninger til smerte, hvordan smerte påvirker dagliglivet, livskvalitet, mm. I tillegg skal det innhentes demografiske data og sykdomsrelaterte karakteristika.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2010 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Rustøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus, Ullevål
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler via både Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst for å finansiere stipendiat tilknyttet prosjektet. Dette avklares i løpet av høst 2011

Prosjektleder er lønnet av Høgskolen i Oslo og Akershus og prosjektmedarbeiderne av Oslo UniversitetssykehusForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 416

Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst