Forskningsprosjekt


Design av anticancer peptider

Vitenskapelig tittel:

 

Design og syntese av korte anticancer peptider og peptidomimetika
Design and chemical synthesis of small anticancer peptides and peptidomimetics

 Prosjektbeskrivelse:
Ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, har man utviklet en serie av korte peptider og peptidlignende stoffer (peptidomimetika) som har vist høy aktivitet mot ulike kreftcellelinjer. Stoffene har vist seg å drepe kreftceller ved å lage porer i cellemembranen, og er derved unike i forhold til kommersielt tilgjengelige cytostatika. En svært sentral del av prosjektet er å kartlegge toksisiteten til stoffene mot normale humane cellelinjer. I den forbindelse ønsker man å teste in vitro lytisk (membranødeleggende) effekt av stoffene på friske isolerte B-lymfocytter fra humant anonymisert blod levert av blodbanken i Tromsø.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1474 Prosjektstart: 21.06.2011 Prosjektslutt: 21.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Morten Bøhmer Strøm
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Institutt for Farmasi, Universitetet i tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil inngå i doktorgradsarbeidet til PhD studentene Veronika Tørfoss og Dominik Albert Ausbacher ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. PhD studiet til Tørfoss er finansiert av Norges Forskningsråd, og Ausbacher sitt PhD studie er finansiert av Universitetet i Tromsø. Bekreftelse kan om nødvendig innhentes fra kontorsjef ved institutt for farmasi Kristin Lagesen (Tlf: 776 46458, mobil: 95295598, e-post: kristin.lagesen@uit.no )Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD utdanningen i farmasi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst