Forskningsprosjekt


Brukermedvirkning og informert terapeutisk allianse

Vitenskapelig tittel:

User involvement in clinical decision making and informed alliance in psychiatric services. Interventions with the aim of increasing patient involvement in District Psychiatric out-patient CentresProsjektbeskrivelse:
I studien skal man evaluere effekten av en intervensjon til voksne pasienter ved et distriktspsykiatriske senter(DPS). Prosjektet er todelt. I den første delen skal effekt av å bruke et feedback-skjema aktivt i terapien evalueres. I del to skal terapeutens og pasientens erfaringer med feedback-skjema undersøkes ved hjelp av dybde-intervju. Det skal inkluderes totalt 120 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1271 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 30.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mariela Loreto Lara Cabrera
Forskningsansvarlig(e):  Tiller Distriktspsykiatriske Senter
NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Drift av prosjektet finansieres delvis av Tiller DPS og delvis av AFFU ved institutt for nevromedisin. Det vil søkes om midler til samarbeidsorganet for å finansiere en PhD-stipendiat fra 2012-2015.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i Klinisk medisin, Nivå: Dr.grad DMF
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst