Forskningsprosjekt


Åpen versus endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer

Vitenskapelig tittel:

Åpen versus endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer. En retrospektiv studie av livskvalitet, mortalitet og morbiditet.Prosjektbeskrivelse:
Endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer med stentgraft ble innført ved UNN i 1997. Metoden er skånsom for pasientene som ofte kan reise hjem etter få dager. De første generasjonene stentgraft resulterte i hyppige reintervensjoner, mens nyere generasjoner har vist seg mere holdbare. Metodens innvirkning på pasientenes livskvalitet har vært lite studert. Vi ønsker å teste hvorvidt endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer gir bedre livskvalitet, lavere mortalitet og morbiditet enn åpen kirurgi. Metode: Retrospektiv, case-control studie, hvor vi sammenligner de to behandlingsformene i perioden 2002-2010. Pasientene identifiseres fra diagnosekoder i DIPS. Data innhentes ved journalgjennomgang med registrering av indikasjonsstilling, risikofaktorer, operative data samt endepunktene reintervensjoner, komplikasjoner, morbiditet og mortalitet. For å undersøke livskvalitet vil vi sende ut et standardisert spørreskjema (EQ-5D) som pasienten fyller ut og sender tilbake.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1666 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Busund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EgenfinansiertForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
12.01.2012 REK nord
07.01.2016 REK nord