Forskningsprosjekt


Reduksjon av vakuumforløsninger og store blødninger

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med prosjektet er å se på hvilke bakgrunnsfaktorer som kan forklare økende forekomst av antall vakumforløsninger ( bruk av sugekopp) og store blødninger (over 500 ml) ved fødeavdelingen på Bærum sykehus, og å se på om man ved gjennomgang av avdelingens prosedyrer og rutiner kan gjøre varige forbedringer. Det er utarbeidet et skjema som skal fylles ut av ansvarlig jordmor og lege ved hver fødsel hvor det brukes vakum og/ eller tilkommer blødning over 500 ml. Dataene vil bli lagt inn i et statistikkprogram, bearbeidet og planlegges publisert som en artikkel i et medisinsk fagtidsskrift.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1985 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.09.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: ellen.nesje@hotmail.com
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har mottatt kr. 360 000 i forskningsmidler fra Vestre Viken HF.

Prosjektet har mottatt kr. 360 000 i forskningsmidler fra Vestre Viken HF.

Prosjektet har mottatt kr. 360 000 i forskningsmidler fra Vestre Viken HF.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst