Forskningsprosjekt


Evaluering av hastegrads verktøyene Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp og Medisinsk akuttmedisin behandling og triage system. En pilotstudie

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet er en prospektiv pilotstudie hvor det ønskes å dokumentere om det er samsvar mellom hastegrader satt av AMK-operatører ved hjelp av verktøyet Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og triage utført av ambulansepersonell med verktøyet Medisinsk akuttmedisin behandling og triage system (METTS). Videre planlegges det å sammenligne METTS satt av ambulansetjenesten og METTS satt av lege/sykepleier i akuttsmottak, samt tidsbruk. Det er avgjørende at de to verktøyene fungerer tilfredsstillende for at pasienter skal få korrekt behandling på kortest mulig tid. Utvalg er pasienter i Vestfold og Telemark som har ringt nødnummer og blitt transportert til akuttmottakene i Tønsberg eller Skien. Det gjelder pasienter som har pusteproblemer og pasienter som er blitt kategorisert med ”uavklart problem”. Det vil gjelde pasienter i alle aldersgrupper og vil også omfatte pasienter som har mangelfull eller redusert samtykkekompetanse. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for tilgang til taushetsbelagte helseopplysninger lagret i verktøyene, fra helsepersonell og pasientjournaler, for å kunne sammenligne bruken av verktøyene. Dataene vil bli lagret avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1385 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Wik
Forskningsansvarlig(e):  HF Telemark og Vestfold.
Prehospital klinikk, HF Telemark og Vestfold.
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om midler fra organisasjoner som støtter forskning. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst